Paarden Huisdieren

Mijn hond heeft epilepsie, wat nu?

Epilepsie bij honden 

Bij honden die een aanval krijgen zal de eigenaar in eerste instantie naar de Dierenarts gaan. Wanneer het een epileptische aanval betreft zal de Dierenarts medicijnen voorschrijven die de aanvallen tegengaan of verminderen. Helaas zijn deze medicijnen belastend voor de lever en kennen bijwerkingen.

Laten we eerst eens kijken wat epilepsie is.

Epilepsie is een ‘kortsluiting’ in de hersenen. Er komen constant seintjes binnen bij de hersenen. De hersenen verwerken deze seintjes en alles verloopt normaal. Maar wat als de seintjes niet verwerkt worden maar zich ophopen. Op een willekeurig moment ‘barst de bom’. De hond krijgt een epileptische aanval. Een hond heeft epilepsie als hij vaker epileptische aanvallen krijgt. 

Epilepsie kent verschillende vormen:

A) Primaire epilepsie = idiopatische of genetische epilepsie. Deze vorm van epilepsie is aangeboren en erfelijk. Er is meestal geen aanwijsbare oorzaak.
B) Secundaire epilepsie = epilepsie met een aanwijsbare oorzaak voor de aanvallen. Enkele oorzaken van een epileptische aanval zijn hersentumoren, levershunt, intoxicatie, emotionele gebeurtenissen (angst, vrolijk, overactief) maar ook een vlooienband of inenting kan een trigger voor een aanval zijn.
 

Secundaire epilepsie is onder te verdelen in 3 soorten aanvallen:

1) Partiële aanvallen - bij deze aanvallen zijn bepaalde lichaamsdelen betrokken. Dit is bijvoorbeeld te zien aan stuiptrekken, vlieghappen, zenuwtrekjes, trekken met een oor.
2) Gegeneraliseerde aanvallen – ook wel Grand Mal, de hond is even ‘van de wereld’.
3) Atypische aanvallen – dit zijn alle aanvallen die niet behoren bij 1) of 2).
 

Wanneer de hond een epileptische aanval heeft zijn er diverse symptomen zichtbaar.

Deze symptomen komen in een vaste volgorde en zijn te verdelen in drie fasen:
a) Prodrome: In deze fase zien we bewustzijnsverandering, afwijkend gedrag, onrust, aanhankelijker of juist terugtrekken, vreemde blik in de ogen.
b) Ictus: Dit is de werkelijke aanval en bestaat uit de tonic en clonic fase:

  • De tonic fase - hierbij valt de hond om, er is bewustzijnsverlies, er is sprake van verstijven en verkrampen, duur van deze fase is 10-30 seconden.
  • De clonic fase - in deze fase bewegen de lichaamsdelen en duurt 1-2 minuten.
  • In beide fasen kan de blaas en darm controle wegvallen en kan de hond gaan speekselen.

c) Postictale: De fase na de aanval. De hond komt weer bij en is een beetje de kluts kwijt. Gevolgd door extreme honger of dorst. Het zicht kan tijdelijk verminderd zijn. De hond kan tijdelijk moeilijk lopen, is overactief of juist uitgeteld. Deze fase kan enkele minuten duren maar ook enkele dagen.
 

Het is duidelijk, uw hond heeft een epileptische aanval gehad. Wat nu?

Wanneer het de eerste epileptische aanval van uw hond is, schrijft u de symptomen en de datum op. Duurt een aanval 10 minuten of volgen er meer aanvallen, breng dan een bezoek aan de Dierenarts. Deze zal een diagnose stellen en indien nodig medicatie voorschrijven. Echter deze medicatie werkt meestal niet voldoende. Bovendien is medicatie vaak een extra belasting voor de lever. Homeopathie is een optie als u geen reguliere medicatie wilt gebruiken.
 

Wat kan er dan nog meer gedaan worden?

Allereerst is het verstandig om een hond die gevoelig is voor epileptische aanvallen op versvlees voeding te zetten. Honden met epileptische aanvallen zijn erg gevoelig voor toevoegingen in ‘fabrieks’hondenvoeding.
Voor honden met epilepsie zijn vaccinaties, vlooienmiddelen en ontwormingsmiddelen ook een trigger voor het opwekken van een aanval.
 
Een hond met epilepsie reageert vaak positief op ondersteuning met homeopathie. Met homeopathie wordt voorgeschreven op de gevoeligheid van de hond zelf. De symptomen worden niet onderdrukt. Het lichaam wordt aangezet tot verwerking van de seintjes in de hersenen en de gevoeligheid wordt verminderd. Hiervoor komen diverse homeopathische middelen in aanmerking. Het voorschrift is per hond specifiek. Om een verkeerd gebruik van de homeopathische middelen te voorkomen, worden deze hier niet besproken.
 
Heeft jou hond epileptische aanvallen en wil je meer weten over een homeopathische behandeling? Stel je vraag hier en ik help je graag.
 
Ciska Menting
Veterinair Homeopaat
Paarden - Huisdieren